กว่าจะมาเป็นพลาสติก

1543 จำนวนผู้เข้าชม  | 

กว่าจะมาเป็นพลาสติก

      กระบวนการผลิตพลาสติก ถือเป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและใช้งบประมาณสูง เนื่องจากการผลิตพลาสติกนั้น จะต้องมีการนำทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่ในรูปของปิโตรเลียม ซึ่งถูกทับถมกันอยู่ลึกลงไปบริเวณใต้พิภพขึ้นมาใช้ ซึ่งต้องผ่านกระบวนการสำรวจและขุดเจาะขึ้นมา แล้วจึงนำเข้าสู่กระบวนการแยกประเภทของปิโตรเลียมซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของก๊าซ ของเหลว หรือของแข็งก็ได้  ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่ได้จึงจะถูกนำไปแปรรูป โดยอาศัยความรู้และเทคโนโลยีทางปิโตรเคมี เพื่อเปลี่ยนรูปของปิโตรเลียมให้เป็นเม็ดพลาสติกชนิดต่างๆ โดยอาจจะมีการปรับปรุง เติมแต่งคุณสมบัติทางเคมีเพื่อให้เหมาะสมกับการนำไปใช้งานในแต่ละประเภท ก่อนจะเข้าสู่อุตสาหกรรมพลาสติก เพื่อที่จะนำเม็ดพลาสติกที่ได้มาหลอมโดยใช้ความร้อนสูงกลายเป็นของเหลวและขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกชนิดต่างๆ ที่ใช้กันอยู่มากมายในปัจจุบัน

 

แหล่งที่มา : adeq.or.th

Powered by MakeWebEasy.com